ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα άτομα που στελεχώνουν την ομάδα μας κατέχουν τις άδειες που προνοεί η σχετική νομοθεσία από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Όποιες εταιρείες, ιδιώτες, συνεργάζονται με το Security.com.cy ή προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας - κοινωνικά μας δίκτυα, κατέχουν άδεια από τις σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες και τηρούν τις εκάστοτε νομοθεσίες.

Το Security.com.cy σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να παρέχει Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας όπως ούτε και να διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες σχετικά με διευθετήσεις ή αναθέσεις υπηρεσιών ασφαλείας σε αδειούχα γραφεία – εταιρείες – ιδιώτες κ.λ.π.